Kalendarium

 

Kalendarium 2021/2022

1 września 2021

Rozpoczęcie roku szkolnego

15 września 2021

Rada Pedagogiczna

4 października 2021

Ślubowanie klas pierwszych

14 października 2021

Koncert orkiestry symfonicznej

październik – grudzień 2021

audycje klasowe

21 października 2021

I Festiwal etiud

26 październik – 30 październik

Festiwal Mozartowski

22 listopada 2021 (sala kameralna)

Szkolny Konkurs Miniatur

29  listopada 2021

Koncert laureatów Szkolnego Konkursu Miniatur

13 – 17 grudnia 2021

Przesłuchania śródroczne uczniów

20 grudnia 2021

Rada Pedagogiczna

20 grudnia 2021

Koncert Kolęd

23 grudnia – 31 stycznia 2022

Zimowa przerwa świąteczna

11 stycznia 2022

Koncert – „Zacznij od Bacha”

9, 16 stycznia 2022

Koncert Kolęd Gdów- Wieliczka

13 stycznia 2022

Śródroczna Rada Klasyfikacyjna

13 stycznia 2022

Koncert uczniów kl. I/6, kl. I/4

13 stycznia 2022

Finał konkursu piosenki świątecznej

17 – 30 stycznia 2022

Ferie zimowe

14 – 19 kwietnia 2022

Wiosenna przerwa świąteczna

26 – 28 kwietnia 2022

Koncerty umuzykalniające dla szkół

2 maja 2022

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

9 – 30 maja 2022

Kursy przygotowawcze

9 maja 2022

Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych

11 – 14 maja 2022

Warsztaty chóru, orkiestry symfonicznej i dętej

15 maja 2022

Koncert orkiestr i chóru  –  Mediateka Wieliczka

19 maja 2022

Koncert uczniów klas I – III/6

23 – 25 maja 2022

Egzaminy końcowe dla klas VI/6 oraz IV/4

27 maja 2022

VI Ogólnopolski Konkurs Fletowy

30 – 31 maja 2022

Dni otwarte Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w  Gdowie

30 maja 2022

Koncert dla kandydatów do Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie

31 maja 2022

Koncert muzyki Ravela

5 czerwca 2022

Koncert plenerowy orkiestr i chóru

6 – 10 czerwca 2022

Przesłuchania końcoworoczne i egzaminy promocyjne

11 czerwca 2022

Badanie przydatności kandydatów do PSM I st. w Gdowie na rok szkolny 2022/2023

15 czerwca 2022

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

17 czerwca 2022

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23 czerwca 2022

Koncert uczniów kończących szkołę

24 czerwca 2022

Zakończenie roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content