Szkolny Konkurs Miniatur 2023/2024

 

Wyniki Szkolnego Konkursu Miniatur 2023/2024

 

 

SZKOLNY KONKURS

NA NAJLEPSZE WYKONANIE

MINIATURY MUZYCZNEJ 

 

Regulamin

 

 1. Konkurs odbędzie się 23.11.2023 r. w sali kameralnej PSM I st. w Gdowie
 2. Celem konkursu jest:

            – umożliwienie każdemu uczniowi publicznego występu

            – prezentacja konfrontacji własnych umiejętności

            – zdobywanie doświadczenia estradowego

             – umiejętność pokonywania tremy

 1. Do udziału w konkursie zobowiązani są wszyscy uczniowie klas II-VI/6 oraz II-IV/4 , dopuszcza się możliwość dobrowolnego udziału uczniów klas  I/6 i I/4

            – grupa 0 – kl. I/6 i I/4

            – grupa I – kl. II/6

            – grupa II – kl. III/6 i II/4

            – grupa III – kl. IV/6

            – grupa IV – kl. V/6 i III/4

            – grupa V – kl. IV/4 i VI/6

 1. Program obejmuje wykonanie miniatury instrumentalnej z pamięci.
 2. Uczestników ocenia jury powołane przez Dyrektora Szkoły.
 3. Wykonanie programu będzie oceniane w skali 1-25 punktów.
 4. W konkursie przewidziano nagrody i wyróżnienia.
 5. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
 6. Nad porządkiem przebiegu konkursu będzie czuwał sekretarz.
 7. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
 1. Zgłoszenia w formie elektronicznej do dnia 13.11.2023r.

 

 

 

Skip to content