IX Małopolski Konkurs Zespołów Kameralnych 2020

INFORMACJA!!!

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co V-2 oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi podejmowania działań mających na celu minimalizowanie ryzyka zakażenia  a także realizując zalecenia Centrum Edukacji Artystycznej z przykrością informuję, że IX Małopolski Konkurs Zespołów Kameralnych w Gdowie – zostaje ODWOŁANY.

Dyrektor PSM I st. w Gdowie

Adam Czyżowski

 

 

 

 

REGULAMIN

IX MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU ZESPOŁÓW KAMERALNYCH 2020

 

  

Patronat honorowy:

Zbigniew Wojas – Wójt Gminy Gdów

Artur Kozioł – Burmistrz Miasta Wieliczki

Wacław Żarski – Wójt Gminy Raciechowice

 

 

 

      I. ORGANIZATOR:

 1. Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdowie.

 

     II. WSPÓŁORGANIZATORZY

 1. Zespół Szkół Muzycznych  w Wieliczce,
 2. Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Czasławiu,
 3. Szkoła Muzyczna I stopnia im. Majora Hieronima Henryka Baranowskiego w Krakowie.

 

     III. CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

 1. Edukacja muzyczna wszystkich grup wiekowych.
 2. Doskonalenie warsztatu muzycznego i wymiana doświadczeń.
 3. Promocja gry zespołowej.
 4. Popularyzacja muzyki klasycznej i rozrywkowej.
 5. Integracja muzycznie uzdolnionej młodzieży.
 6. Zdobywanie doświadczenia estradowego.
 7. Podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli.

 

      IV. FORMA KONKURSU:

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Uczestnicy wystąpią w dwóch grupach:                                                                                                                                                                                                                                                                          grupa I – uczniowie klas I – III cyklu 6-letniego oraz klasy I cyklu 4-letniego;                                                                                                                                                                                                     grupa II – uczniowie klas IV – VI cyklu 6-letniego oraz klas II – IV cyklu 4-letniego.  
 3.  W grupie I i II obowiązują następujące kategorie:                                                                                                                                                                                                                                                                duety;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              tria;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          większe składy instrumentalne: kwartety, kwintety, sekstety, septety, oktety i nonety.
 4.   Zespół kameralny wykonuje dwa utwory o zróżnicowanym charakterze.
 5.   Czas występu zespołu nie może przekroczyć: grupa I – 5 minut, grupa II – 8 minut.
 6.   W konkursie mogą wystąpić instrumentalne zespoły kameralne, jednorodne i mieszane.
 7.   Grupę wyznacza uczeń z najstarszej klasy.
 8.   Wyklucza się udział w zespole nauczycieli i absolwentów.
 9.   Największy zespół może składać się z 9 instrumentów (nonet).
 10.   Wpisowe w wysokości 30,00 zł. od każdego członka zespołu należy wpłacić na konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce  27 8619 0006 0011 0201 0096 0001 z dopiskiem „IX MKZK 2020” w terminie do 1 kwietnia 2020 r.
 11.   W przypadku rezygnacji zespołu wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

      V. JURY:

 1. Prezentacje muzyczne oceniać będzie Jury powołane przez organizatora i współorganizatorów.
 2. Wykonanie programu będzie oceniane w skali 1-25 punktów.
 3. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniom
 4. Jury oceni występy  konkursowe przyznając nagrodę Grand Prix dla najlepszego zespołu,  I, II, III miejsca, a także  wyróżnienia w  każdej kategorii i grupie.
 5. Jury będzie brać pod uwagę: intonację, zestrojenie instrumentów, dobór repertuaru, precyzję wykonawczą, zgranie zespołu, ogólny wyraz artystyczny.
 6. Skład Jury powołają organizatorzy konkursu.
 7. Jury z przesłuchań konkursowych sporządza protokół.

 

     VI. ORGANIZACJA KONKURSU:

 1. Zgłoszenia na konkurs wraz z dowodem wpłaty oraz oświadczeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych proszę przesyłać drogą mailową  do 1 kwietnia 2020 r. na adres: szkolamuzycznagdow@neostrada.pl
 2. Harmonogram przesłuchań zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły do dnia 7 kwietnia 2020r.
 3. Przesłuchania zespołów odbędą się w dniu 17 – 18 kwietnia 2020 r. w  Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce.
 4. Uczestnicy konkursu  otrzymają dyplomy i nagrody.
 5. Wszystkie przesłuchania konkursowe mogą być fotografowane, rejestrowane, nagrywane i filmowane, a następnie zachowane do użytku szkoły.
 6. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwał sekretarz.
 7. Koncert Laureatów odbędzie się 20 kwietnia 2020 r. o godz. 17.00 w Szkole Muzycznej I stopnia im. Majora Hieronima Henryka Baranowskiego w Krakowie, ul. Tyniecka 6.
 8. Uczestnictwo w Koncercie Laureatów jest obligatoryjne dla nagrodzonych. 

                                                                                                                                          

 

Regulamin IX MKZK 2020 – do pobrania

Karta zgłoszenia IX Małopolski Konkurs Zespołów Kameralnych 2020

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych_MKZK-2020

Klauzula informacyjna – RODO

 

                                                                                                    

Skip to content