XI Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych 2023

Poniżej zamieszczamy wyniki SKZK

Wyniki XI Szkolnego Konkursu Zespołów Kameralnych  2023

 

 

 

Regulamin

XI Szkolnego Konkursu Zespołów Kameralnych 2023

 

 I. ORGANIZATORZY:

 Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdowie

II. CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

 1. Edukacja muzyczna wszystkich grup wiekowych.
 2. Doskonalenie warsztatu muzycznego i wymiana doświadczeń.
 3. Popularyzacja muzyki klasycznej i rozrywkowej.
 4. Integracja muzycznie uzdolnionej młodzieży.
 5. Zdobywanie doświadczenia estradowego.

 

III. FORMA KONKURSU:

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Uczestnicy wystąpią w dwóch grupach:

   1) grupa I – klasa I – III/6 oraz klasa I/4;

   w grupie I obowiązują następujące kategorie:

 1. a) duety,
 2. b) tria,
 3. c) większe składy instrumentalne.

  2) grupa II – klasa IV – VI/6 oraz klasa II – IV/4;

  w grupie II obowiązują następujące kategorie:

 1. a) duety,
 2. b) tria,
 3. c) większe składy instrumentalne.
 4. Zespół kameralny wykonuje jeden utwór.
 5. W konkursie mogą wystąpić zespoły kameralne: jednorodne, mieszane.
 6. Grupę wyznacza uczeń z najstarszej klasy.
 7. Jeden uczeń może wystąpić tylko w dwóch zespołach.

 

IV. KRYTERIA OCENY ZESPOŁÓW:

 1. Wykonanie.
 2. Dobór repertuaru.
 3. Aranżacja.
 4. Ogólny wyraz artystyczny.

 

V. ORGANIZACJA PRZEGLĄDU:

 1. Zgłoszenia na konkurs proszę składać drogą elektroniczną (www.smgdow.pl) do dnia 15 marca 2023 r.
 2. Przesłuchania zespołów odbędą się w dniu 23 marca 2023 r. w sali kameralnej w Gdowie.
 3. Zespoły uczestniczące w konkursie oceniane będą przez Jury powołane przez dyrektora szkoły.
 4. Jury oceni występy konkursowe przyznając I, II, III miejsca, a także  wyróżnienia w  każdej z dwóch grup.
 5. Wykonanie programu będzie oceniane w skali 1-25 punktów.
 6. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.
 7. Wszystkie przesłuchania konkursowe mogą być fotografowane, rejestrowane, nagrywane
  i filmowane, a następnie zachowane do użytku szkoły oraz witryny internetowej szkoły.
 8. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwał sekretarz.

 

 

 

Skip to content