organizacja zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

24 marca, 2020 18:10 Komunikaty Dyrektora

KOMUNIKAT DYREKTORA Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie z dnia 24.03.2020 r.

Dotyczy: organizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

     

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od 25 marca 2020r. do odwołania, Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Gdowie organizuje nauczanie zdalne.

1.Kontakty nauczycieli z rodzicami i uczniami odbywać się będą poprzez dziennik elektroniczny Mobireg oraz telefon, poczta e-mail, Skype, WhatsApp, Messenger.

2.Bardzo proszę rodziców i uczniów, którzy jeszcze nie zalogowali się do Mobiregu o kontakt z sekretariatem szkoły w piątek 27.03.2020 od godz. 8.00 do 14.00.

3.Nauczyciele prowadzą zajęcia zdalne zgodnie z planem zajęć, dopuszcza się zmianę w planie lekcji po uzgodnieniu z nauczycielem. Wykorzystują do tego komunikatory: Skype, WhatsApp, Messenger.

4.Nauczyciele przedmiotów teoretycznych, za pośrednictwem dziennika elektronicznego i poczty elektronicznej, przesyłają karty pracy i wskazówki dotyczące pracy z podręcznikiem.

5.Omawianie, analiza i dyskusja z uczniami na temat przesłanych materiałów, odbywa się według planu lekcji przy zastosowaniu wyżej wymienionych aplikacji oraz prowadzeniu indywidualnych konsultacji z uczniem.

6.Uczeń ma obowiązek do systematycznego logowania się do dziennika elektronicznego i odczytywania zamieszczonych dla niego wiadomości oraz konsultowania się z nauczycielem poprzez inne źródła komunikacji w celu uzyskania wskazówek do dalszej pracy oraz odbierania przesyłanych materiałów dydaktycznych.

7.Bardzo proszę Rodziców o systematyczne korzystanie z dziennika elektronicznego Mobireg w celu odczytywania zamieszczonych przez nauczyciela informacji i zapoznawanie się z uzyskiwanymi ocenami przez ucznia.

 

Skip to content