Kalendarium

 

 

Kalendarium 2020/2021

 

1 września 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego

15 września 2020

Rada Pedagogiczna

12 października 2020

Ślubowanie klas pierwszych (CK Gdów)

październik – grudzień 2020

audycje klasowe

9 październik 2020

„Odnajdź wenę z Beethovenem” – Konkurs wiedzy teoretycznej

6 listopada 2020

Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej

9 listopada 2020

Koncert Pieśni Patriotycznej w „Solnym Mieście”

23 listopada 2020 (Sala kameralna)

Szkolny Konkurs Miniatur

26  listopada 2020

Koncert laureatów Szkolnego Konkursu Miniatur

2 grudnia 2020

Koncert „Odnajdź wenę z Beethovenem” w Centrum Kultury w Gdowie

10 – 17 grudnia 2020

Przesłuchania półroczne uczniów

21 grudnia 2020

Koncert Kolęd w Centrum Kultury w Gdowie

23 grudnia – 31 grudnia 2020

Zimowa przerwa świąteczna

21 stycznia 2021

Śródroczna Rada Klasyfikacyjna

18 stycznia 2021

Koncert uczniów kl. I/6, kl. I/4

15 – 20 stycznia 2021

Zebrania z rodzicami

24 stycznia 2021

Koncerty Kolęd w Sanktuarium Matki Bożej w Gdowie

15 lutego – 28 lutego 2021

Ferie zimowe

4 marca 2021

Koncert dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gdowie

marzec 2021

Wyjazd dzieci do Filharmonii

18 marca 2021

Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych

22 marca 2021

Koncert laureatów Szkolnego Konkursu Zespołów Kameralnych

23 – 26 marca 2021

Warsztaty orkiestry symfonicznej i chóru

26 – 28 marca 2021

Warsztaty orkiestry dętej

30 marca 2021

Koncert szkolny w  Mediatece w Wieliczce 

1 – 6 kwietnia 2021

Przerwa świąteczna

16 – 17 kwietnia 2021

X Małopolski Konkurs Zespołów Kameralnych

19 kwietnia 2021

Koncert Laureatów X MKZK

5 maja 2021

Koncerty umuzykalniające dla szkół kl. I-III

6 maja 2021

Koncerty umuzykalniające dla szkół kl. IV-VI

10 – 11 maja 2021

Dni otwarte Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie

17 maja 2021

Koncert dla kandydatów do PSM I stopnia w Gdowie

19 – 20 maja 2021

Egzaminy promocyjne uczniów kl. VI/6 i IV/4

27 maja 2021

Koncert uczniów kl. I-III cyklu sześcioletniego

7 – 11 czerwca 2021

Przesłuchania końcoworoczne i egzaminy promocyjne

16 czerwca 2021

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

17 czerwca 2021

Końcoworoczny koncert uczniów

24 czerwca 2021

Koncert uczniów kończących szkołę

25 czerwca 2021

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2021

Badanie przydatności kandydatów do PSM I stopnia na rok szkolny 2021/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content