RODO

 

Inspektorem ochrony danych w Publicznej Szkole Muzycznej I st. w Gdowie jest Pan Łukasz Kądziołka.

Adres e-mail do korespondencji: iod@pq.net.pl

 

Informacja RODO – dla rodziców i opiekunów uczniów

Informacja RODO – dla pozostałych osób, których dane przetwarza placówka

Klauzula informacyjna Monitoring wizyjny 

Informacja RODO – dla odwiedzających Facebooka 

 

 

 

 

Skip to content