X Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych 2022

 

 

 

Regulamin

X Szkolnego Konkursu Zespołów Kameralnych 2022

 

 1. ORGANIZATORZY:

         Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdowie

 1. CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:
 2. Edukacja muzyczna wszystkich grup wiekowych.
 3. Doskonalenie warsztatu muzycznego i wymiana doświadczeń.
 4. Popularyzacja muzyki klasycznej i rozrywkowej.
 5. Integracja muzycznie uzdolnionej młodzieży.
 6. Zdobywanie doświadczenia estradowego.

 

III. FORMA KONKURSU:

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Uczestnicy wystąpią w dwóch grupach:

   1) grupa I – klasa I – III/6 oraz klasa I/4;

     w grupie I obowiązują następujące kategorie:

 1. a) duety,
 2. b) tria,
 3. c) większe składy instrumentalne.

  2) grupa II – klasa IV – VI/6 oraz klasa II – IV/4;

     w grupie II obowiązują następujące kategorie:

 1. a) duety,
 2. b) tria,
 3. c) większe składy instrumentalne.
 4. Zespół kameralny wykonuje jeden utwór.
 5. W konkursie mogą wystąpić zespoły kameralne: jednorodne, mieszane.
 6. Grupę wyznacza uczeń z najstarszej klasy.
 7. Jeden uczeń może wystąpić tylko w dwóch zespołach.

 

 1. KRYTERIA OCENY ZESPOŁÓW:
 2. Wykonanie.
 3. Dobór repertuaru.
 4. Aranżacja.
 5. Ogólny wyraz artystyczny.

 

 1. ORGANIZACJA PRZEGLĄDU:
 2. Zgłoszenia na konkurs proszę składać drogą elektroniczną (www.sm.gdow.pl) do dnia 29 kwietnia 2022 r.
 3. Przesłuchania zespołów odbędą się w dniu 9 maja 2022r. w sali kameralnej w Gdowie.
 4. Zespoły uczestniczące w konkursie oceniane będą przez Jury powołane przez dyrektora szkoły.
 5. Jury oceni występy konkursowe przyznając I, II, III miejsca, a także  wyróżnienia w  każdej z dwóch grup.
 6. Wykonanie programu będzie oceniane w skali 1-25 punktów.
 7. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.
 8. Wszystkie przesłuchania konkursowe mogą być fotografowane, rejestrowane, nagrywane
  i filmowane, a następnie zachowane do użytku szkoły oraz witryny internetowej szkoły.
 9. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwał sekretarz.
 10. Wręczenie nagród odbędzie się 16 maja w Szkole Muzycznej w Gdowie w sali kameralnej.

 

Skip to content