Utrzymanie czystości w szkole

28 września, 2018 17:08 Komunikaty Dyrektora

KOMUNIKAT DYREKTORA Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie z dnia 28.09.2018 r.

 Dotyczy: przebierania obuwia zamiennego oraz utrzymania czystości w szkole

 

Przypominam wszystkim uczniom, że zgodnie z  regulaminem i statutem w szkole obowiązuje obuwie zamienne.  Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i w zajęciach z instrumentu głównego w obuwiu zamiennym.

Nie przestrzeganie zasad obowiązujących w szkole, dotyczących obuwia zamiennego będzie skutkowało upomnieniami i karami przewidzianymi w statucie szkoły.

Uprzejmie proszę osoby czekające na uczniów po zajęciach o przebywanie w tym czasie w poczekalni obok „szatni” (ławeczki) lub na holu na parterze szkoły. Bardzo proszę rodziców o nie odprowadzanie uczniów z instrumentu głównego do sal lekcyjnych z wyjątkiem, kiedy rodzice uczestniczą w lekcji.                 
Umożliwi to utrzymanie czystości na terenie szkoły przez obsługę szkoły muzycznej i szkoły podstawowej.

 

Skip to content