Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

30 sierpnia, 2023 09:23 Komunikaty Dyrektora

KOMUNIKAT DYREKTORA Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dotyczy: rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024

 

Zapraszamy  rodziców i uczniów klasy pierwszej cyklu sześcioletniego oraz klasy pierwszej cyklu czteroletniego na spotkanie dotyczące organizacji roku szkolnego 2023/2024 w dniu 04.09.2023 r. o godz. 17.00. w sali kameralnej szkoły muzycznej,  oraz na spotkanie z nauczycielami instrumentu głównego (wg harmonogramu wywieszonego na tablicy ogłoszeń).

Uczniów klas II – VI cyklu sześcioletniego i II – IV cyklu czteroletniego zapraszamy  na  spotkanie z nauczycielami  instrumentu głównego celem ustalenia indywidualnych godzin z przedmiotu głównego w wyznaczonych terminach zgodnie z wykazem.

W piątek 1 września 2023 r. na tablicy ogłoszeń zostaną opublikowane listy uczniów z przydziałem do grup, klas i nauczycieli.

 

Skip to content