Standardy ochrony małoletnich

Standardy Ochrony Małoletnich

Standardy Ochrony Małoletnich w Publicznej Szkole Muzycznej I Stopnia w Gdowie – podstawowe procedury postępowania

Działając na podstawie art. 22b ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I st. w Gdowie z dniem 24.04.2024 r. wprowadza do stosowania „Standardy Ochrony Małoletnich” (zwane dalej „Standardami”), których naczelnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim uczniom, dbałość o ich dobro, uwzględnianie ich potrzeb i podejmowanie działań w ich jak najlepszym interesie.

Poniżej w formacie PDF do pobrania Standardy Ochrony Małoletnich w Publicznej Szkole Muzycznej I st. w Gdowie.

Standardy Ochrony Małoletnich w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Gdowie

Załącznik 1 – Oświadczenie o zapoznaniu się ze Standardami

Załącznik 2 – Oświadczenie pracownika o prawach do czynności prawnych

Załącznik 3 – Procedury interwencji

Załącznik 4 – Karta przebiegu interwencji

Instytucje wsparcia

 

 

 

Skip to content